Ερευνητικό πρόγραμμα ESACSWS

FOR REGISTRATION TO “The Sun and Us ” EXHIBITION (currently Online Tour) CLICK HERE

Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα

Το ερευνητικό  πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Frederick, «Ενισχύοντας την ενημέρωση για το διάστημα στην Κύπρο μέσα από μελέτες για τον διαστημικό καιρό» (Enhancing Space Awareness in Cyprus through Space Weather Studies, ESACSWS), εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ) (European Space Agency, ESA) από τον Σεπτέμβρη του 2018 και για διάστημα 3 ετών.

Στόχος του έργου είναι η καλύτερη ενημέρωση των πολιτών της Κύπρου και ιδιαίτερα των νέων, σχετικά με την Διαστημική επιστήμη, τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές της. Δημιουργώντας μία εκπαιδευτική έκθεση για το Διάστημα με έμφαση στον Ήλιο και τον διαστημικό καιρό στο κτίριο του Πανεπιστημίου Frederick, το έργο αποσκοπεί να εμπνεύσει τους νέους, μαθητές και φοιτητές, και να διεγείρει το ενδιαφέρον τους για την Διαστημική έρευνα και τις τεχνολογίες. Παράλληλα, το έργο θα προσφέρει την δυνατότητα στο κοινό να ενημερώνεται για την επιστήμη του Διαστήματος και τις εφαρμογές της, μέσα από την διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, όπως είναι ομιλίες ειδικών και διακεκριμένων επιστημόνων.

Talk to us

085 888 5555