Ερευνητικό πρόγραμμα ESACSWS

FOR REGISTRATION TO “The Sun and Us ” EXHIBITION (currently Online Tour) CLICK HERE

Η ερευνητική ομάδα για την ιονόσφαιρα και τον διαστημικό καιρό του Πανεπιστημίου Frederick

Το πρόγραμμα ESACSWS εκπονείται από την ερευνητική ομάδα για την ιονόσφαιρα και τον διαστημικό καιρό του Πανεπιστημίου Frederick. Η ομάδα με επικεφαλής τον Επίκουρο Καθηγητή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου, Δρα Χάρη Χαραλάμπους, ξεκίνησε την ερευνητική της δραστηριότητα 12 χρόνια πριν με στόχο την παρακολούθηση και διερεύνηση της συμπεριφοράς της ιονόσφαιρας και του διαστημικού καιρού αλλά και των επιπτώσεων σε τεχνολογικά συστήματα. Κατά το διάστημα αυτό η ομάδα έχει αναλάβει κι έχει εκπονήσει επιτυχώς ένα σημαντικό αριθμό ερευνητικών έργων με ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες: http://cyirg.frederick.ac.cy/

Talk to us

085 888 5555